همه موضوعات پست ها

زمین کشاورزی

زمین فروشی ۹۰۰۰ متر در شمال.شهسوار

زمین کشاورزی به مساحت ۹۰۰۰ متر دارای سند شورایی قیمت هر متر ۳۵ هزار تومان واقع در شمال-تنکابن-فاصله تا دریا ۳ کیلومتر ۰۹۱۱۳۹۵۸۳۳۲ املاک مرکباتی :                         ۰۱۹۲۴۴۸۲۵۱۶

ادامه مطلب