همه موضوعات پست ها

قطعه زمین مسکونی

زمین فروشی در شمال ۶ هزار متر مخصوص ساخت شهرک

زمین به مساحت ۶ هزار متر بهترین جا برای ساخت شهرک دارای سند آب و برق و گاز بالای زمین قیمت هر متر ۱۰۰ هزار تومان واقع در بهترین نقطه تنکابن-فاصله تا دریا ۳۰۰ متر ۰۹۱۱۳۹۵۸۳۳۲ املاک مرکباتی :   ۰۱۹۲۴۴۸۱۶۲۵

ادامه مطلب

فروش زمین ۷۸۸ متری در شمال

زمینی به مساحت ۷۸۸ متر دارای کوچه ۸ متری واقع در تنکابن – فاصله تا ساحل ۱۰۰۰ متر قیمت هر متر ۱۳۰ هزار تومان ۰۹۱۱۳۹۵۸۳۳۲ املاک مرکباتی :                          ۰۱۹۲۴۴۸۲۴۴۹

ادامه مطلب

فروش قطعه زمین های شهرکی در شمال

زمین به مساحت های ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ متر داخل شهرک دارای آب و برق و گاز و تلفن دارای سند محصور شده واقع در تنکابن- ولی آباد قیمت هر متر ۲۰۰ هزار تومان ۰۹۱۱۳۹۵۸۳۳۲ املاک مرکباتی :                        …

ادامه مطلب